f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ วิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 5

กรมทางหลวง เชิญชวนผู้สนใจร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 5 “ครั้งแรกของประเทศไทยกับการร่วมมือระดับนานาชาติที่รวบรวมนวัตกรรมงานทาง” โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี   กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานการประชุมทางวิชาการนานาชาติวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 5 : The 5th International Conference on Highway Engineering ( iCHE 2024 ) ภายใต้แนวคิด Future - proofing Roads for Asia and Beyond ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 - 6 กันยายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรมทางหลวง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://www.iche2024.com หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 0 - 2206 - 3789 และ อีเมล์ contact@iche2024.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
title
กลับมาอีกครั้ง ! กับงาน Digital Governance Thailand 2024 ครั้งที่ 2 (DGT 2024) ภายใต้แนวคิด “Digital Momentum for the Future” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

กลับมาอีกครั้ง ! กับงาน Digital  Governance Thailand 2024 หรือ DGT 2024  ครั้งที่ 2 โดยแนวคิดในปีนี้คือ “Digital Momentum for the Future” ระหว่าง วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน  ภายในงานจะนำเสนอ ไอเดียพร้อมโซลูชั่นที่น่าสนใจที่จะเป็น Momentum สำคัญทั้งในมิติของเทคโนโลยี AI, Digital Platform, Digital Health Tech, Digital Workforce รวมไปถึง Digital Lifestyle และยังมีในส่วนของ Stage  Forum กับ Speaker ทั้งจากในและต่างประเทศ, Exhibition and Tech Market Booth และ Business  Matching and Consulting Zone ซึ่งจะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสายบริหารวางยุทธศาสตร์ นักคิด  สายเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ คนทำงาน ผู้ให้บริการดิจิทัล (Service Provider) ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่สนใจเทคโนโลยีดิจิทัล