f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 25/03/2563 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.10+240 - กม.12+000
2 24/03/2563 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.3+900 - กม.4+550
3 18/03/2563 ดำเนินการตรวจวัดควันดำเครื่องจักรและยานพาหนะในสังกัด ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
4 17/03/2563 การจัดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
5 12/03/2563 โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก กม.10+240 - กม.12+000
6 12/03/2563 การดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก กม.3+900 - กม.4+550
7 10/03/2563 จัดกิจกรรมโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตอน 1 - 3 ระหว่าง กม.153+200 - กม.175+442 ระยะทาง 22.242 กิโลเมตร
8 06/03/2563 เปลี่ยนสถานที่ โครงการการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตอน 1 - 3 ระหว่าง กม.153+200 - กม.175+442 ระยะทาง 22.242 กิโลเมตร
9 27/02/2563 จัดกิจกรรมโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว
10 24/02/2563
no image
การดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตอน 1 - 3 ระหว่าง กม.153+200 - กม.175+442 ระยะทาง 22.242 กิโลเมตร
11 18/02/2563 จัดกิจกรรมโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือและถนนนิคมแหลมฉบัง 4 ที่ กม.126+425
12 17/02/2563 การดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว จัดตัดทางหลวงหมายเลข 36 กม.15+221 กับ ทางหลวงหมายเลข 331 กม.25+800
13 29/01/2563 การดำเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือ และถนนนิคมแหลมฉบัง 4 (กม.126+245)
14 24/01/2563
no image
การจัดทำแบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-Gp ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)
15 27/12/2562 ทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563