f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/05/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.5+830 - กม.8+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง (88ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 19/05/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 332 ตอน เขาหาดยาว - ทุ่งโปร่ง ระหว่างกม.1+600 - กม.7+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (178ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 28/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพัทยา พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3 ปริมาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานถมดินหน่วยบริการตำรวจทางหลวงพัทยา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3 ปริมาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 21/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 332 ตอน เขาหาดยาว ทุ่งโปร่ง ระหว่าง กม.1+075-กม.3+580 ปริมาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 21/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู-เขาคันทรง ที่ กม.6+025-กม.6+026 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 21/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานติดดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน อ่างเก็นน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ตอน 2 ระหว่าง กม.15+150 - กม.16+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน ศรีราชา-อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+930 - กม.8+130 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 21/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีรราชา - พัทยา ตอน 2 ที่กม.124+362 - กม.124+363, กม.124+847 - กม.124+848, กม.128+300-กม.128+301,กม.135+000-กม.135+001 ปริมาณ 4 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เขาบายศรี-พันเสด็จนอก ที่กม.39+516, กม.41+679 ปริมาณ 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 165 รายการ