f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างค่าปรับปรุง งานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,194 ต้น 06/03/2562 06/03/2562 ชบ.2/eb/30/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0500 ตอน ทางต่างระดับคีรี – พัทยา ระหว่าง กม.80+144 – กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/02/2562 25/02/2562 ชบ.2/eb/29/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน พัทยา - บ้านฉาง ระหว่าง กม.154+825 - กม.156+773 RT ปริมาณงาน 17,250 ตร.ม. 13/12/2561 13/12/2561 ชบ.2/eb/27/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.129+469 - กม.130+306 ปริมาณงาน 24,716 ตร.ม. 13/12/2561 13/12/2561 ชบ.2/eb/26/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0500 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ระหว่าง กม.80+144 - กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/12/2561 13/12/2561 ชบ.2/eb/28/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ภัยพิบัติ ทล.3701 ตอนควบคุม 0500 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ที่ กม.96+823 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/12/2561 03/12/2561 ชบ.2/eb/24/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ