f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0101 ตอนกระทิงลาย - บ้านโป่ง ระหว่าง กม.3+510 - กม.3+847 และ กม.3+873 - กม.4+200 ปริมาณงาน 5,312 ตร.ม. 19/05/2563 ชบ.2/eb/54/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบปู - เขาน้อย ที่ กม.6+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 ชบ.2/eb/47/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร โดยซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ทล.36 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ทล. 3573 ตอน อนุสาวรีย์ ร.6 - สถานีรถไฟแสมสาร ปริมาณงาน 4 แห่ง 08/04/2563 ชบ.2/eb/31/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางละมุง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี 1 หลัง 07/04/2563 ชบ.2/eb/46/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเขาคันทรง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี 1 หลัง 07/04/2563 ชบ.2/eb/45/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขาคันทรง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี 1 หลัง 07/04/2563 ชบ.2/eb/44/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0400 ตอนทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 1 ระหว่าง กม.120+500 - กม.122+500 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 ชบ.2/eb/42/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 จ้างเหมาทำงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการของแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 ชบ.2/eb/43/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอนควบคุม 0101 ตอนศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ระหว่าง กม.11+800 - กม.13+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 ชบ.2/eb/41/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 จ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทล.331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.24+500 - กม.25+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 ชบ.2/eb/39/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.3608 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านซ้ายทาง) ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 ชบ.2/eb/40/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0102 ตอนบ้านโป่ง - มะขามคู่ ตอน 4 ระหว่าง กม.15+240 - กม.16+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ชบ.2/eb/36/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0102 ตอนบ้านโป่ง - มะขามคู่ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+400 - กม.13+690 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ชบ.2/eb/38/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอนสัตหีบ - เขาบายศรี ระหว่าง กม.5+300 - กม.6+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ชบ.2/eb/37/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 3 ระหว่าง กม.80+144 - กม.116+544 กม.120+622 - กม.122+826 กม.124+672 - กม.125+083 กม.125+135 - กม.125+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 ชบ.2/eb/33/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 59 รายการ