f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 332 ตอน เขาหาดยาว - ทุ่งโปร่ง ระหว่าง กม.1+600 - กม.7+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (178 ต้น) 26/06/2566 ชบ.2/eb/27/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.5+830 - กม.8+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง (88 ต้น) 26/06/2566 ชบ.2/eb/26/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำงานถมดินหน่วยบริการตำรวจทางหลวงพัทยา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/12/2565 ชบ.2/eb/25/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพัทยา พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2565 ชบ.2/eb/24/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 2 ที่ กม.43+300 - กม.43+301 ปริมาณ 1 แห่ง 30/11/2565 ชบ.2/eb/22/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 36 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ที่กม.17+200 - กม.17+201 ปริมาณ 1 แห่ง 30/11/2565 ชบ.2/eb/23/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ที่ กม.39+516, กม.41+679 ปริมาณงาน 2 แห่ง 29/11/2565 ชบ.2/eb/21/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู - เขาคันทรง ที่ กม.6+025 - กม.6+026 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2565 ชบ.2/eb/20/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด จำนวน 1 รายการ 18/11/2565 ชบ.2(งท)/1/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน บนทางหลวงหมายเลข 3576 ตอน หนองข่า - น้ำตกชันตาเถร ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2565 ชบ.2/eb/16/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ที่ กม.124+362 - กม.124+363, กม.124+847 - กม.124+848, กม.128+300 - กม.128+301, กม.135+000 - กม.135+001 ปริมาณงาน 4 แห่ง 23/11/2565 ชบ.2/eb/19/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 332 ตอน เขาหาดยาว - ทุ่งโปร่ง ระหว่าง กม.1+075 - กม.3+580 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2565 ชบ.2/eb/18/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทล.3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา (เดิม), ทล.3702 ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา) (ใหม่) ระหว่าง กม.96+575 - กม.97+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,220 ตร 21/11/2565 ชบ.2/eb/17/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน บนทางหลวงหมายเลข 3576 ตอน หนองข่า - น้ำตกชันตาเถร ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2565 ชบ.2/eb/16/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู - เขาคันทรง ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+475 (RT), กม.5+663 - กม.6+030 ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,210 ตร.ม.) 10/11/2565 ชบ.2/eb/15/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 154 รายการ