f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาบริการย้ายจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-07756-59 จำนวน 3 รายการ 09/07/2563 428/-/63/330 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางในสายทางที่ควบคุมและเก็บเศษหญ้า,ขยะพร้อมขนทิ้ง ทล.331 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบายศรี-พันเสด็จ ระหว่าง กม.6+000-กม.25+927 ในเขตควบคุมของหมวดเขาไม้แก้ว ปริมาณงาน 248,000 ตร.ม. 08/07/2563 428/-/63/229 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 428/60/63/228 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ konica รุ่น bizhub 363 no.A1ue012001199 0 จำนวน 1เครื่อง,no.A1ue012001453 จำนวน 1 เครื่อง ประเดือนเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 3 รายการ 03/07/2563 428/-/63/227 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,700 ลิตร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเจาะจง 02/07/2563 428/35/63/226 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 30/06/2569 428/60/63/224 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 26/06/2563 428/งท/30/63/65 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล จำนวน 10,000ลิตร) จำนวน 1 รายการ 25/06/2563 428/35/63/222 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 25/06/2563 428/งท/30/63/63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 3เครื่อง) จำนวน 1 รายการ 24/06/2563 428/10/63/219 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/06/2563 428/45/63/221 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/06/2563 428/60/63/220 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 23/06/2563 428/งท/30/63/62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 18/06/2563 428/60/63/217 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
15 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 18/06/2563 428/45/63/216 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 594 รายการ