f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/03/2562 11/03/2562 428/60/62/108 ลว.11 มี.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ konica รุ่น bizhub 363 no.A1ue012001199 จำนวน 1 เครื่อง และ no.A1ue012001453 จำนวน 1 เครื่อง 20/03/2562 11/03/2562 428/-/62/107 ลว. 11 มี.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 20/03/2562 11/03/2562 428/60/62/79 ลว.11 มี.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/03/2562 18/03/2562 428/60/62/119 ลว. 18 มี.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกติดเครน กับ รถหมายเลข 74-6050-97-5 20/03/2562 18/03/2562 428/งท/-/62/45 ลว.18 มี.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวล์ท 100 แอมป์ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลข 46-7024-16-0 20/03/2562 18/03/2562 428/งท/30/62/46 ลว. 18 มี.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวล์ท 100 แอมป์ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมาย 41-6068-96-3 20/03/2562 18/03/2562 428/งท/30/62/44 ลว.18 มี.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 20/03/2562 18/03/2562 428/70/62/123 ลว.18 มี.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/03/2562 14/03/2562 428/60/62/115 ลว.14 มี.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/03/2562 14/03/2562 428/60/62/114 ลว.14 มี.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/03/2562 14/03/2562 428/40/62/113 ลว. 14 มี.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/03/2562 14/03/2562 428/60/62/112 ลว. 14 มี.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/03/2562 14/03/2562 428/60/62/111 ลว. 14 มี.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร (ใบปลิวสีประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟัง และ แผ่นพับสีประชาสัมพันธ์) จำนวน 3 รายการ 20/03/2562 18/03/2562 428/-/62/126 ลว. 18 มี.ค.2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/03/2562 18/03/2562 428/60/62/118 ลว. 18 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 98 รายการ