f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/02/2563 19/02/2563 428/60/63/101 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/02/2563 14/02/2563 428/งท/30/63/34 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 14/02/2563 14/02/2563 428/40/63/100 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ยี่ห้อ konica รุ่น bizhub 363 no.A1ue012001199 จำนวน 1 เครื่อง,no.A1ue012001453 จำนวน 1 เครื่อง) เดือน มกราคม 2563 จำนวน 2 รายการ 14/02/2563 14/02/2563 428/-/63/99 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 14/02/2563 14/02/2563 428/45/63/98 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 12/02/2563 12/02/2563 428/งท/30/63/29 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 05/02/2563 05/02/2563 428/60/63/92 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/02/2563 05/02/2563 428/60/63/93 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95 จำนวน 1280 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 04/02/2563 04/02/2563 428/35/63/91 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ไหล่ทางด้านซ้ายและด้านขวา ไหล่ทางร่องกลางเกาะกลางซ้ายและขวา ทล.361 ทล.3241 ทล.3134 ในเขตควบคุมของหมวดฯบางแสน และทล.3 ทล.3608 ทล.3611 ในเขตควบคุมของหมวดฯบางละมุง รวมปริมาณงานทั้งหมด 299,260 ตร.ม. 03/02/2563 03/02/2563 428/-/63/90 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/01/2563 30/01/2563 428/60/63/89 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 30/01/2563 30/01/2563 428/60/63/88 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ กับรถหมายเลข 44-0259-17-4 30/01/2563 29/01/2563 428/งท/30/63/28 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 30/01/2563 29/01/2563 428/งท/30/63/27 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 28/01/2563 28/01/2563 428/45/63/86 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 422 รายการ