f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 22/06/2564 428/งท/30/64/53 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะรถปิคอัพหลังคาอลูมิเนียมหมายเลข 44-0259-17-4 22/06/2564 428/งท/-/64/52 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและบริเวณร่องกลางในสายทางที่ควบคุมและเก็บเศษหญ้า,ขยะพร้อมขนทิ้ง ทล. 331 ตอน0104 ตอนเนินผาสุข-มาบเอียง ระหว่าง กม.1+000-กม.16+542ปริมาณงาน 191,680 ตร.ม.,ทล.331 ตอน0102 ตอนเขาบายศรี-พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.6+000-กม.24+300 ปริมาณงาน 248,0 18/06/2564 428/-/64/174 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 18/06/2564 428/45/64/173 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/06/2564 428/งท/30/64/51 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 15/06/2564 428/งท/30/64/50 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 จ้างเหมาบริการย้ายจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-08134-59,4120-001-08142-59,4120-001-08143-59 จำนวน 3 เครื่อง) ปริมาณ 1 งาน 11/06/2564 428/-/64/170 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย ที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนเนินผาสุข - มาบเอียง ที่ กม.10+800 ด้านขวาทาง 10/06/2564 428/-/64/169 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนกระทิงลาย - บ้านโป่ง ที่ กม.1+950 ด้านขวาทาง 10/06/2564 428/-/64/168 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งคอนกรีตบาริเออร์ ที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนพันเสด็จนอก - หนองปรือ ที่ กม.54+800 ด้านขวาทาง 10/06/2564 428/-/64/167 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนพันเสด็จนอก - หนองปรือ ที่กม.51+000 ด้านซ้ายทาง 10/06/2564 428/-/64/166 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือน ที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข 331 ตอนเนินผาสุข - มาบเอียง ที่ กม.0+900 10/06/2564 428/-/64/165 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งบาริเออร์พลาสติกสีส้ม ชนิดเติมน้ำ และติดตั้งโคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง (2 ดวงโคม) ขนาด 300 มม. รุ่น 168 ดวง ชนิดหลอด LED ที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข 3 ตอนศรีราชา - พัทยา ที่ กม.125+300 ด้านขวาทาง 10/06/2564 428/-/64/164 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 08/06/2564 428/45/64/163 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 ราย 08/06/2564 428/45/64/161 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 916 รายการ