f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ทล.331 ตอนควบคุม 0104 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ที่ กม.0+430, ทล.3701 ตอนควบคุม 0501 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา) ระหว่าง กม.100+400 - กม.101+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 17/06/2567 428/-/67/182 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 จ้างเหมาตัดหญ้า และเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง พื้นที่ ม.เขาเขียว ทล.331 ตอน 0104 ระหว่าง กม.1+000 - กม.16+200, ทล.3701 ตอน 0501 ระหว่าง กม.93+300 - กม.94+200, กม.113+424 - กม.114+644, ทล.3702 ตอน 0501 ระหว่าง กม.81+200 - กม.114+644 ปริมาณงาน 3 แห่ง 17/06/2567 428/-/67/181 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/06/2567 428/60/67/183 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/06/2567 428/งท/30/67/64 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 14/06/2567 428/60/67/179 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/06/2567 428/60/67/180 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของหน่วยงานภายใน แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 ได้แก่ หมวดฯ บางแสน,งานพัสดุและสัญญา,งานไฟฟ้า,งานวางแผน และงานอำนวยความปลอดภัย รวมทั้งสิ้น จำนวน 7 เครื่อง 13/06/2567 428/-/67/175 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 จ้างเหมาตัดหญ้า และเก็บเศษหญ้าขยะพร้อมขนทิ้งในสายทางความรับผิดชอบของแขวงฯ ชลบุรีที่ 2 พื้นที่หมวดฯเขาไม้แก้วทล.36ตอนบ้านโป่ง-มะขามคู่ ระหว่างกม.10+000-กม.14+500และกม.16+000-กม.21+592ทล.331กระหว่างกม.6+000-กม.24+300ทล.331 กม.37+666-กม.47+000 12/06/2567 428/-/67/174 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/06/2567 428/60/67/173 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 จ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในทล.3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ที่ กม.110+039 หมวดบางแสน แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 07/06/2567 428/-/67/172 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/06/2567 428/60/67/170 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 07/06/2567 428/60/67/171 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/06/2567 428/60/67/169 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 05/06/2567 428/60/67/168 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,940 ลิตร 05/06/2567 428/35/67/167 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,837 รายการ