f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 428/60/63/145 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 428/40/63/144 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 เช่าวัสดุสำนักงาน ( ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ konica รุ่น bizhub 363 no.A1ue012001199 จำนวน 1 เครื่อง , no.A1ue012001453 จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 3 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 428/-/63/143 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 428/35/63/142 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,920 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 02/04/2563 02/04/2563 428/35/63/141 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 02/04/2563 02/04/2563 428/60/63/140 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 02/04/2563 02/04/2563 428/45/63/139 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางในสายทางที่ควบคุมและเก็บเศษหญ้า,ขยะพร้อมขนทิ้งทล.3241 ตอน0102ตอนอ่างเก็บน้ำหนองค้อ-มาบเอียงระหว่าง กม.14+000-กม.27+009 ทล.3245ตอน0200ตอนเขาน้อย-หนองเสือช้างระหว่าง กม.16+800-กม.22+100 ทล.3574ตอน0100ตอนมาบปู-เขาน้อยระหว่าง กม.0+000-กม.14+000(หมวดฯเขาคันทรง)ปริมาณงาน220,620ตร.ม. 02/04/2563 02/04/2563 428/-/63/138 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2563 01/04/2563 428/60/63/137 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 428/60/63/134 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 30/03/2563 30/03/2563 428/60/63/136 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าในสายทางควบคุม และเก็บเศษหญ้า ขยะพร้อมขนท้ิง ทางหลวงหมายเลข 331 ทางหลวงหมายเลข 36 ทางหลวงหมายเลข 3240 ในเขตควบคุมหมวฯ เขาไม้แก้ว ปริมาณงาน 248,000 ตร.ม 30/03/2563 30/03/2563 428/-/63/135 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการกับรถหมายเลข 46-6468-05-4 30/03/2563 30/03/2563 428/งท/30/63/45 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 จ้างเหมาขูดใสผิวทาง ทล.3 ตอน ศรีราชา - พัทยา , ทล.3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา , ทล.3574 ตอน มาบปู - เขาน้อย ปริมาณงาน 14,003 ตร.ม. 26/03/2563 26/03/2563 428/-/63/131 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 26/03/2563 26/03/2563 428/60/63/133 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 465 รายการ