f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร ทล.3144 ตอน ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทล.3608 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือเเหลมฉบัง (ทางบริการด้านซ้ายทาง) และทล.3611 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 3 แห่ง 30/03/2565 ชบ.2/24/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 1 ระหว่าง กม.10+730 - กม.16+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,056 เมตร) 02/03/2565 ชบ.2/2/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 1 ระหว่าง กม.10+730 - กม.16+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,056 เมตร) 02/03/2565 ชบ.2/3/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 3 ระหว่าง กม.20+910 - กม.25+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/03/2565 ชบ.2/4/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0103 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ตอน 1 ระหว่าง กม.49+500 - กม.51+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,056 เมตร) 02/03/2565 ชบ.2/5/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0103 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ตอน 2 ระหว่าง กม.54+300 - กม.55+550 ปริมาณางาน 1 แห่ง (4,084 เมตร) 02/03/2565 ชบ.2/6/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางหลวง ทล.331 ตอนควบคุม 0104 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+500 - กม.16+542 ปริมาณ 1 แห่ง 02/03/2565 ชบ.2/7/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ระหว่าง กม.81+020 - กม.83+715 ปริมาณงาน 1 แห่ง (78 ต้น) 02/03/2565 ชบ.2/8/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 2 ระหว่าง กม.17+045 - กม.20+525 (LT) ปริมาณงาน 40,020 ตร.ม 02/03/2565 ชบ.2/9/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0103 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ตอน 2 ระหว่าง กม.55+350 - กม.56+800 (LT,RT) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.450 กม.) 02/03/2565 ชบ.2/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.128+675 - กม.129+190 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.515 กม.) 02/03/2565 ชบ.2/11/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 1 ระหว่าง กม.133+075 - กม.133+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.675 กม.) 02/03/2565 ชบ.2/12/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวเเอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ระหว่าง กม.97+700 - กม.98+490 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.79 กม.) 02/03/2565 ชบ.2/13/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ตอน 1 ระหว่าง กม.60+550 - กม.65+000 (LT,RT) เป็นช่วงๆ 02/03/2565 ชบ.2/19/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ระหว่าง กม. 6+000 - กม. 8+865 (RT.+LT.) 02/03/2565 ชบ.2/18/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ