f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
หมวดทางหลวงเขาคันทรง
ลงวันที่ 02/11/2561

นายพงษ์สิทธิ์  มามิดา

หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคันทรง

  อัตรากำลัง
ข้าราชการ 1
พนักงานราชการ 1
ลูกจ้างประจำ  0
ลูกจ้างชั่วคราว 12
รวม 14

 

เส้นทางควบคุม

ทางหลวง

หมายเลข 

หมายเลข

ควบคุม 

ตอน  กม.-กม. 

ระยะ

ทางจริง

(กม.)

 ทางบำรุง รวม  
แอสฟัลท์ คอนกรีต
331 0103 พ้นเสด็จนอก - หนองปรือ 47+000 - 68+300 21.300 31.490 30.219 61.709
3241 0102 อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง 14+000 - 27+009 13.009 13.009 0.000 13.009
3245 0200 เขาน้อย - หนองเสือช้าง 16+800 - 34+000 17.200 24.317 0.000 24.317
3574 0100 มาบปู - เขาน้อย 0+000 - 14+000 14.000 28.000 0.172 28.172
รวมระยะทาง 65.509 96.816 30.391 127.207

 


'