f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ยกเลิกประกาศเชิญชวน งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ที่ กม.112+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2563 ชบ.2/eb/3/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 งานจ้างเหมาทำงานพื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอนมาบปู - เขาน้อย ที่ กม.10+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/02/2563 ชบ.2/eb/ยกเลิก ผ.8/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายกา่ร 19/11/2561 428//45/62/16 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ