f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/01/2566 428/60/66/95 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 30/01/2566 428/45/66/94 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30/01/2566 428/งท/35/66/23 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 24/01/2566 428/งท/30/66/19 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/01/2566 428/60/66/93 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/01/2566 428/60/66/92 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 จ้างเหมาทำงานรางระบายน้ำฝาเหล็กหน่วยบริการตำรวจทางหลวงพัทยา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. (ชลบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 428/-/66/91 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 428/60/66/90 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 10/01/2566 428/40/66/85 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 04/01/2566 428/-/66/76 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 27/12/2565 428/งท/30/66/17 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/12/2565 428/งท/30/66/15 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำงานถมดินหน่วยบริการตำรวจทางหลวงพัทยา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2565 ชบ.2/eb/25/2566 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 เช่าเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถเครนติดกระเช้าปลายบูม ขนาด 25 ตัน 19/12/2565 428/-/66/69 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 10,000 ลิตร 19/12/2565 428/35/66/68 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 299 รายการ