f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/02/2567 428/60/67/96 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ทำความสะอาดห้องน้ำบริเวณจุดพักรถริมทาง ใน ทล.331 ในเขตควบคุมของหมวดฯ เขาคันทรง แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 21/02/2567 428/50/67/95 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 จ้างเหมาตัดหญ้าและเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ทล.3 ทล.36 ในเขตควบคุมของหมวดฯ บางละมุง , ทล.331 ทล.3701 และทล. 3702 ในเขตควบคุมของหมวดฯ เขาเขียว แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 ปริมาณงาน 400,344 ตร.ม. 19/02/2567 428/-/67/91 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 จ้างเหมาทำงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.96+890 - กม.97+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/02/2567 428/-/67/92 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/02/2567 428/60/67/89 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 10,000 ลิตร 12/02/2567 428/35/67/88 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทางที่ควบคุม ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0103 ตอนพันเสด็จนอก - หนองปรือ ระหว่าง กม.49+080 - กม.49+780 ปริมาณงาน 7 แห่ง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขาคันทรง แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 12/02/2567 428/-/67/87 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 06/02/2567 428/60/67/86 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 06/02/2567 428/60/67/85 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,940 ลิตร 06/02/2567 428/35/67/84 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 21/12/2566 428/45/67/64 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/12/2566 428/60/67/66 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ( น้ำมันดีเซล ) จำนวน 10,000 ลิตร 19/12/2566 428/35/67/63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0101 ตอน กระทิงลาย - บ้านโป่ง ที่ กม.6+400,กม.6+430,กม.6+490 และ กม.8+950 ปริมาณงาน 210 ตารางเมตร ในเขตควบคุม ของหมวดฯ บางละมุง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 12/12/2566 428/-/67/56 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซล) จำนวน 10,000 ลิตร 23/11/2566 428/35/67/40 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 437 รายการ