f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างค่าปรับปรุง งานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,194 ต้น 06/03/2562 06/03/2562 ชบ.2/eb/30/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0500 ตอน ทางต่างระดับคีรี – พัทยา ระหว่าง กม.80+144 – กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/02/2562 25/02/2562 ชบ.2/eb/29/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 16/02/2562 15/02/2562 428/-/62/84 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พัทยา - บ้า่นฉาง ระหว่าง กม.154+825 - กม.156+773 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 17,250 ตร.ม. 21/01/2562 17/01/2562 ชบ.2/eb/28/2562 ลว.17 ม.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน พัทยา - บ้านฉาง ระหว่าง กม.154+825 - กม.156+773 RT ปริมาณงาน 17,250 ตร.ม. 13/12/2561 13/12/2561 ชบ.2/eb/27/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.129+469 - กม.130+306 ปริมาณงาน 24,716 ตร.ม. 13/12/2561 13/12/2561 ชบ.2/eb/26/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0500 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ระหว่าง กม.80+144 - กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/12/2561 13/12/2561 ชบ.2/eb/28/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทล.3 ตอน 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.129+469 - กม.130+306 ปริมาณงาน 24,716 ตร.ม. 13/12/2561 13/12/2561 ชบ.2/eb/26/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายกา่ร 19/11/2561 19/11/2561 428//45/62/16 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาด ไหล่ทางด้านซ้าย และด้านขวา ไหล่ทางร่องกลางเกาะกลางซ้ายและขวา และสะพาน Over Pass ทั้งบนและล่าง ทล. ๓, ทล.๓๖๑๑, ทล. ๓๖๐๘ 19/11/2561 19/11/2561 428/-/62/15 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถยนต์นั่งตรวจการณ์ กับรถหมายเลข 44-8563-08-5 09/11/2561 09/11/2561 428/งท/-/62/4 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ