f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 22/06/2564 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะรถปิคอัพหลังคาอลูมิเนียมหมายเลข 44-0259-17-4 22/06/2564 13,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและบริเวณร่องกลางในสายทางที่ควบคุมและเก็บเศษหญ้า,ขยะพร้อมขนทิ้ง ทล. 331 ตอน0104 ตอนเนินผาสุข-มาบเอียง ระหว่าง กม.1+000-กม.16+542ปริมาณงาน 191,680 ตร.ม.,ทล.331 ตอน0102 ตอนเขาบายศรี-พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.6+000-กม.24+300 ปริมาณงาน 248,0 18/06/2564 175,872.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ 18/06/2564 99,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/06/2564 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 15/06/2564 33,225.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาบริการย้ายจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-08134-59,4120-001-08142-59,4120-001-08143-59 จำนวน 3 เครื่อง) ปริมาณ 1 งาน 11/06/2564 19,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย ที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนเนินผาสุข - มาบเอียง ที่ กม.10+800 ด้านขวาทาง 10/06/2564 2,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนกระทิงลาย - บ้านโป่ง ที่ กม.1+950 ด้านขวาทาง 10/06/2564 10,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งคอนกรีตบาริเออร์ ที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนพันเสด็จนอก - หนองปรือ ที่ กม.54+800 ด้านขวาทาง 10/06/2564 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนพันเสด็จนอก - หนองปรือ ที่กม.51+000 ด้านซ้ายทาง 10/06/2564 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือน ที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข 331 ตอนเนินผาสุข - มาบเอียง ที่ กม.0+900 10/06/2564 8,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งบาริเออร์พลาสติกสีส้ม ชนิดเติมน้ำ และติดตั้งโคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง (2 ดวงโคม) ขนาด 300 มม. รุ่น 168 ดวง ชนิดหลอด LED ที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข 3 ตอนศรีราชา - พัทยา ที่ กม.125+300 ด้านขวาทาง 10/06/2564 73,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 08/06/2564 93,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 ราย 08/06/2564 140,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,202 รายการ