f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0102 ตอนบ้านโป่ง - มะขามคู่ ตอน 4 ระหว่าง กม.15+240 - กม.16+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 1,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0102 ตอนบ้านโป่ง - มะขามคู่ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+400 - กม.13+690 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 2,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอนสัตหีบ - เขาบายศรี ระหว่าง กม.5+300 - กม.6+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 1,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 03/04/2563 96,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 03/04/2563 12,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เช่าวัสดุสำนักงาน ( ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ konica รุ่น bizhub 363 no.A1ue012001199 จำนวน 1 เครื่อง , no.A1ue012001453 จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 3 รายการ 03/04/2563 7,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 202,872.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 3 ระหว่าง กม.80+144 - กม.116+544 กม.120+622 - กม.122+826 กม.124+672 - กม.125+083 กม.125+135 - กม.125+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 4,044,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ที่ กม.3+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 9,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3134 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกอ่างศิลา - เขาสามมุข ที่ กม.4+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 688,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอนควบคุม 0102 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ตอน 1 ระหว่าง กม.22+800 - กม.27+000 ปริมาณงาน 51,480 ตร.ม. 02/04/2563 18,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,920 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 02/04/2563 35,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 02/04/2563 75,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 02/04/2563 36,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางในสายทางที่ควบคุมและเก็บเศษหญ้า,ขยะพร้อมขนทิ้งทล.3241 ตอน0102ตอนอ่างเก็บน้ำหนองค้อ-มาบเอียงระหว่าง กม.14+000-กม.27+009 ทล.3245ตอน0200ตอนเขาน้อย-หนองเสือช้างระหว่าง กม.16+800-กม.22+100 ทล.3574ตอน0100ตอนมาบปู-เขาน้อยระหว่าง กม.0+000-กม.14+000(หมวดฯเขาคันทรง)ปริมาณงาน220,620ตร.ม. 02/04/2563 88,248.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 574 รายการ