f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้า ในสายทางควบคุม และเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบปู - เขาคันทรง ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+300 และ ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอนควบคุม 0102 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ระหว่าง กม.14+000 - กม.27+009 28/02/2567 192,133.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด ในสายทางที่ควบคุม ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0403 ตอน พัทยา - พลูตาหลวง ระหว่าง กม.175+000 - กม.186+307, ทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนควบคุม 0100 ตอน พลูตาหลวง - แสมสาร ระหว่าง กท.0+300 - กม.11+163 ปริมาณงาน 177,360 ตารางเมตร 28/02/2567 221,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.0+900 - กม.3+250 (บริเวณด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,220 ตารางเมตร) ในเขตควบคุม หมวดฯ บางละมุง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 27/02/2567 490,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 รายการ 27/02/2567 262,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ กับรถหมายเลข 46-6912-14-2 ยี่ห้อ ISUZU-NPR75H 23/02/2567 48,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/02/2567 211,205.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ทำความสะอาดห้องน้ำบริเวณจุดพักรถริมทาง ใน ทล.331 ในเขตควบคุมของหมวดฯ เขาคันทรง แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 21/02/2567 9,165.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.119+500 - กม.137+640 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ปริมาณงาน 364 แห่ง ในเขตควบคุม หมวดฯ บางละมุง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 20/02/2567 320,769.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้าและเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ทล.3 ทล.36 ในเขตควบคุมของหมวดฯ บางละมุง , ทล.331 ทล.3701 และทล. 3702 ในเขตควบคุมของหมวดฯ เขาเขียว แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 ปริมาณงาน 400,344 ตร.ม. 19/02/2567 200,172.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.96+890 - กม.97+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/02/2567 240,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 19/02/2567 495,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/02/2567 255,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 10,000 ลิตร 12/02/2567 297,353.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทางที่ควบคุม ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0103 ตอนพันเสด็จนอก - หนองปรือ ระหว่าง กม.49+080 - กม.49+780 ปริมาณงาน 7 แห่ง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขาคันทรง แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 12/02/2567 498,932.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 06/02/2567 38,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,141 รายการ