f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 06/02/2567 40,995.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,940 ลิตร 06/02/2567 75,078.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ประจำเดือน มกราคม 2567 01/02/2567 6,519.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ กับรถหมายเลข 44-0262-17-0 ยี่ห้อ ISUZU-TFR87 23/01/2567 5,997.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 23/01/2567 20,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถปิคอัพนั่งสองตอนท้าย 4 ประตู หมายเลข 44-0851-18-3 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO D-CAB 23/01/2567 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 23/01/2567 13,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ กับรถหมายเลข 44-0262-17-0 ยี่ห้อ ISUZU-TFR87 10/01/2567 36,126.41 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 10,000 ลิตร 09/01/2567 297,353.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566) 08/01/2567 15,047.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566) 08/01/2567 35,276.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,940 ลิตร 05/01/2567 70,616.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/12/2566 119,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 25/12/2566 110,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 25/12/2566 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,141 รายการ