f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/12/2566 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/12/2566 145,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 06/12/2566 160,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 04/12/2566 39,845.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อววัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/12/2566 360,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,940 ลิตร 04/12/2566 72,168.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาก่อสร้างรั้วกำแพงสำนักงานทางหลวงอาวุธโสสัตหีบ ที่ ทล.3 ตอนควบคุม 0403 ตอนพัทยา-พลูตาหลวง กม.176+772 ปริมาณ 1 แห่ง (140เมตร) 01/12/2566 470,427.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 29/11/2566 10,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาจัดหญ้า และเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ทล.3 ระหว่าง กม.123+000 - กม.134+000 และ ทล.36 ระหว่าง กม.1+000 - กม.10+000 ปริมาณงาน 141,360 ตร.ม. 27/11/2566 70,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้า และเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมทิ้ง ทล.3 ระหว่าง กม.97+300 - กม.103+760, กม.109+900 - กม.112+000 และ กม.112+680 - กม.116+000 ทล.3144 ระหว่าง กม.2+700 - กม.19+177 ทล.3241 ระหว่าง กม.2+050 - กม.14+000 ทล.3576 ระหว่าง กม.0+005 - กม.1+250 27/11/2566 99,724.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 24/11/2566 15,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 24/11/2566 16,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซล) จำนวน 10,000 ลิตร 23/11/2566 297,353.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 22/11/2566 10,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 22/11/2566 392,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,141 รายการ