f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เช่าเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถขุดไฮดรอลิค และรถบรรทุกเทท้ายสิบล้อ และน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมปฏิบัติงาน 31/05/2567 152,475.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 31/05/2567 144,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/05/2567 53,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 31/05/2567 8,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 30/05/2567 12,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 รายการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567 29/05/2567 27,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 29/05/2567 401,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม SIDE DITCH LINING TYPE II ในทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0104 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ระหว่าง กม.1+200 ถึง กม.1+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง ในเขตควบคุม หมวดฯ เขาเขียว แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 29/05/2567 486,141.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ( น้ำมันดีเซล ) จำนวน 10,000 ลิตร 28/05/2567 322,391.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาบริการซ่อมยานพานหนะ รถหมายเลข 44-9802-161 ยี่ห้อ NISSAN-NP300 NAVARA และรถหมายเลข 44-0260-17-8 ยี่ห้อ ISUZU-TFR87 จำนวน 1 งาน 24/05/2567 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ 21/05/2567 71,768.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 17/05/2567 12,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/05/2567 129,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนควบคุม 0100 ตอน พลูตาหลวง - แสมสาร ระหว่าง กม.9+535 - กม.11+163 ปริมาณงาน 1 แห่ง (850 ตารางเมตร) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ หมวดทางหลวงอาวุโสสัตหีบ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 16/05/2567 356,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/05/2567 145,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,185 รายการ