f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2116 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 18/01/2562 87,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2117 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร (กม.ย่อย ชนิดติดตั้งกับกำแพงคอนกรีตแบริเออร์) ทางหลวงหมายเลข 3701 และ 3702 ตอนควบคุม 0500 ตอนทางต่างระดับคีรี – พัทยา ระหว่าง กม.80+144 – กม.116+500 ปริมาณงาน 748 แผ่น 18/01/2562 82,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2118 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า(พร้อมติดตั้ง/เสา/แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ 18/01/2562 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2119 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11/01/2562 154,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2120 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน) จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 13,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2121 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อพลิง(น้ำมันดีเซล จำนวน 10,000ลิตร) จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 245,886.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2122 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 04/01/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2123 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันแก๊สโซฮออล์ 95 จำนวน 1920 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 50,073.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2124 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 120,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2125 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 04/01/2562 74,564.02 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2126 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 03/01/2562 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2127 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (SURFACE LEVELING) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0403 ตอน พัทยา – บ้านฉาง ระหว่าง กม.153+804 – กม.154+280 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1,666 ตร.ม. 20/12/2561 499,988.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2128 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 20/12/2561 399,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2129 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/12/2561 274,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2130 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคัรี - พัทยา ระหว่างกม. 80+144-กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/12/2561 4,998,563.96 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 2,116 ถึง 2,130 จาก 2,159 รายการ