f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 17/05/2567 12,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/05/2567 129,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนควบคุม 0100 ตอน พลูตาหลวง - แสมสาร ระหว่าง กม.9+535 - กม.11+163 ปริมาณงาน 1 แห่ง (850 ตารางเมตร) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ หมวดทางหลวงอาวุโสสัตหีบ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 16/05/2567 356,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/05/2567 145,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/05/2567 120,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/05/2567 139,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 14/05/2567 67,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง 17/05/2567 9,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.3701 ตอน ทางต่างระดับคีรี–ทางต่างระดับมาบประชัน(รวมทางต่างระดับมาบประชัน-พัทยา)ทล.3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี-ทางต่างระดับมาบประชัน(รวมทางต่างระดับมาบประชัน-พัทยา) ปริมาณงาน 6 แห่ง 08/05/2567 415,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/05/2567 15,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3241 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ พื้นที่รับผิดชอบของหมวดฯ บางแสน แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 ปริมาณงาน 3 แห่ง 08/05/2567 486,008.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร เนื่องจากสีเส้นจราจรมีสภาพเลือนรางไม่ชัดเจน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.120+160 - กม.123+600 ปริมาณงาน 1,090 ตร.ม. พื้นที่ความรับผิดชอบของ หมวดฯ บางละมุง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 07/05/2567 440,312.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/05/2567 79,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 07/05/2567 90,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,940 ลิตร 03/05/2567 80,548.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,159 รายการ