f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567) 05/04/2567 50,122.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567) 05/04/2567 24,445.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 2,020 ลิตร 04/04/2567 82,254.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ กับรถหมายเลข 25-6999-16-1 ยี่ห้อ ISUZU-FTR34LXXXS 03/04/2567 30,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2567 53,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2567 100,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้า และเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ในสายทางรับผิดชอบของแขวงฯ ชลบุรีที่ 2 พื้นที่หมวดฯ บางละมุง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.123+000 - กม.134+000 ทางหลวงหมายเลข 36 ตอน กระทิงลาย - บ้านโป่ง ระหว่าง กม.1+000 - กม.10+000 28/03/2567 80,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3144 ตอน ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.9+900 - กม.13+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42,450 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17/04/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3144 ตอน ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่ กม.18+669 ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,105 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2567 9,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา) ตอน 3 ระหว่าง กม.92+740 - กม.96+575 ปริมาณงาน 1 แห่ง (47,060 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17/04/2567 16,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่าง ระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา) ตอน 1 ระหว่าง กม.80+144 - กม.83+030 ปริมาณงาน 1 แห่ง (34,580 ตร.ม.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 17/04/2567 18,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้า ในสายทางที่ควบคุม และเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง จ้างเหมาตัดหญ้า และเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ในสายทางความรับผิดชอบของแขวงฯ ชลบุรีที่ 2 - พื้นที่หมวดฯ สัตหีบ ทล.332 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาหาดยาว - ทุ่งโปร่ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+880 26/03/2567 87,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/03/2567 39,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาซ่อมแซมที่พี่ผู้โดยสารและผู้เดินทาง (ศาลาทางหลวง) ในสายทางความรับผิดชอบของ แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0104 ตอนเนินผาสุข - มาบเอียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+542 25/03/2567 224,429.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาซ่อมแซมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (ศาลาทางหลวง) ในสายทางความรับผิดชอบ ของ แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 พื้นที่ของหมวดฯ เขาคันทรง ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอนควบคุม 0102 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง กม.14+210 -กม. 23+000 25/03/2567 247,775.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,141 รายการ