f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2146 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน) จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 13,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2147 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อพลิง(น้ำมันดีเซล จำนวน 10,000ลิตร) จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 245,886.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2148 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 04/01/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2149 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันแก๊สโซฮออล์ 95 จำนวน 1920 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 50,073.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2150 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 120,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2151 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 04/01/2562 74,564.02 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2152 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 03/01/2562 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2153 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (SURFACE LEVELING) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0403 ตอน พัทยา – บ้านฉาง ระหว่าง กม.153+804 – กม.154+280 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1,666 ตร.ม. 20/12/2561 499,988.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2154 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 20/12/2561 399,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2155 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/12/2561 274,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2156 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคัรี - พัทยา ระหว่างกม. 80+144-กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/12/2561 4,998,563.96 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2157 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพัทยา - บ้านฉาง ระหว่างกม.154+825-กม.156+773 (RT) ปริมาณงาน 17,250 ตร.ม. 19/12/2561 9,868,420.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2158 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา-พัทยา กม. 129+469-กม.130+306 ปริมาณงาน 24+716 ตร.ม. 19/12/2561 9,957,976.89 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2159 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 วัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล จำนวน 10,000ลิตร) จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 265,895.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2160 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน พัทยา - บ้านฉาง ระหว่าง กม.154+825 - กม.156+773 RT ปริมาณงาน 17,250 ตร.ม. 13/12/2561 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 2,146 ถึง 2,160 จาก 2,185 รายการ