f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2086 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/03/2562 65,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2087 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร (ใบปลิวสีประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟัง และ แผ่นพับสีประชาสัมพันธ์) จำนวน 3 รายการ 18/03/2562 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2088 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/03/2562 62,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2089 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 06/03/2562 19,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2090 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 06/03/2562 17,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2091 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 06/03/2562 30,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2092 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 06/03/2562 15,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2093 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างค่าปรับปรุง งานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,194 ต้น 06/03/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2094 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,120 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 59,996.42 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2095 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร (กม.ย่อย ชนิดติดตั้งกับกำแพงคอนกรีตแบริเออร์ และ ป้าย กม. ย่อย ชนิดติดตั้งบริเวณเกาะกลาง) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน ควบคุม 0104 ตอน เนินผาสุข – มาบเอียง ระหว่าง กม.0+500 – กม.16+500 04/03/2562 126,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2096 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/03/2562 11,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2097 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/03/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2098 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 04/03/2562 175,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2099 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0500 ตอนท่างต่างระดับคีรี-พัทยา ระหว่าง กม.80+144 - กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2562 4,998,915.69 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2100 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/02/2562 117,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,086 ถึง 2,100 จาก 2,185 รายการ