f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 17/02/2563 การดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว จัดตัดทางหลวงหมายเลข 36 กม.15+221 กับ ทางหลวงหมายเลข 331 กม.25+800
32 29/01/2563 การดำเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือ และถนนนิคมแหลมฉบัง 4 (กม.126+245)
33 24/01/2563
no image
การจัดทำแบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-Gp ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)
34 27/12/2562 ทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
35 25/10/2562
no image
รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562
36 25/09/2562 จัดกิจกรรมโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วงระหว่างการออกแบบโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3
37 06/09/2562 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2562
38 04/09/2562 ประชุมหารือแนวทางการวางแผนจัดการจราจร กรณีสร้างสะพาน Over Pass ในเขตทางหลวงหมายเลข 3574
39 30/07/2562 การดำเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) จังหวัดชลบุรี
40 22/04/2562 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3701 สายทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - พัทยา ตอน ต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม
41 10/04/2562 "จุดพักรถบริเวณหน้าห้างฯ บิ๊กซี&โอมโปร"
42 03/04/2562 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331
43 27/03/2562 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3
44 25/03/2562 การดำเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3245 สาย อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ ระหว่าง กม.22+142.000 - กม.34+000.000 ระยะทาง 11.858 กิโลเมตร
45 25/03/2562 การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3701 สายทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - พัทยา ตอน ต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม