f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
การดำเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือ และถนนนิคมแหลมฉบัง 4 (กม.126+245)
ลงวันที่ 29/01/2563

'