f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
151 10/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศยกเลิกแผนจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา – พัทยา ระหว่าง กม.133+000 – กม.137+640 ทล. 36 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านโป่ง – มะขามคู่ ระหว่าง กม.14+600 – กม.15+000 ฯ ปริมาณงาน 4 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
152 05/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอนมาปู-เขาน้อย ระหว่างกม. 3+500-กม.5+280 TR ปริมาณงาน 17,805 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
153 05/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอนทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 2 ระหว่างกม.104+448-กม.105+850 ปริมาณงาน 16,241 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
154 05/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ตอน 1 ระหว่าง กม.15+171 - กม.18+700 ปริมาณงาน 43,610 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
155 05/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ตอน 1 ระหว่าง กม.22+800 - กม.27+000 ปริมาณงาน 51,480 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
156 05/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู - เขาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.7+900 - กม.10+300 ปริมาณงาน 48,600 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
157 05/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดัยคีรี - พัทยา ตอน 3 ระหว่าง กม.80+144-กม.116+544 , กม.120+622-กม.122+826 , กม.124+672-กม.125+083 , กม.125+135-กม.125+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
158 05/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ตอน 2 ระหว่าง กม.1+800 - กม.3+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
159 05/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
160 05/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พัทยา - บ้านฉาง ตอน 2 ที่ กม.187+200 (แยกกองการบินทหารเรือ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 151 ถึง 160 จาก 188 รายการ