f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66050018519
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.5+830 - กม.8+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง (88ต้น)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 4,715,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 19/05/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ