f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ม.เขาคันทรง แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 จำนวน 1 หลัง 13/04/2563 ชบ.2/eb/45/2563 ลว.13เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
122 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ม.บงละมุง ทล.3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ที่ กม.137+000 ด้านซ้ายทาง 13/04/2563 ชบ.2/eb/46/2563 ลว.13 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
123 จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 ชบ.2/eb/43/2563 ลว.13 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
124 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.3241 ตอน ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ระหว่าง กม.11+800 - กม.13+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 ชบ.2/eb/41/2563 ลว.13 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
125 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ม.เขาคันทรง จำนวน 1 หลัง ทล.331 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ที่ กม.49+700 13/04/2563 ชบ.2/eb/44/2563 ลว.13 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
126 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอนสัตหีบ - เขาบายศรี ระหว่าง กม.5+300 - กม.6+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 ชบ.2/eb/37/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
127 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0102 ตอนบ้านโป่ง - มะขามคู่ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+400 - กม.13+690 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 ชบ.2/eb/38/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
128 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0102 ตอนบ้านโป่ง - มะขามคู่ ตอน 4 ระหว่าง กม.15+240 - กม.16+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 ชบ.2/eb/36/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
129 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3134 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกอ่างศิลา - เขาสามมุข ที่ กม.4+350( ปริมาณงาน 1 แห่ง) 09/04/2563 ชบ.2/eb/34/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
130 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ที่ กม.3+010 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 09/04/2563 ชบ.2/eb/32/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
131 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3134 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกอ่างศิลา - เขาสามมุข ที่ กม.4+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ชบ.2/eb/34/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
132 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 3 ระหว่าง กม.80+144 - กม.116+544 กม.120+622 - กม.122+826 กม.124+672 - กม.125+083 กม.125+135 - กม.125+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ชบ.2/eb/33/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
133 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ที่ กม.3+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ชบ.2/eb/32/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
134 จ้างเหมาทำการปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทล.3611 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านขวาทาง) ตอน 1 ที่ กม.4+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ชบ.2/eb/16/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
135 ติดตั้งราวกันอันตราย ทล.331 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ระหว่าง กม.1+800 - กม.3+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ชบ.2/eb/30/2563 ลว.8 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 121 ถึง 135 จาก 175 รายการ