f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 4 ที่ กม.135+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 ชบ.2/eb/29/2563 ลว.2 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
32 จ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.3574 ตอน มาบปู - เขาน้อย ที่ กม.6+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 ชบ.2/eb/28/2563 ลว.2 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
33 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทล.3574 ตอน มาบปู - เขาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.7+900 - กม.10+300 ปริมาณงาน 48,600 ตร.ม. 02/04/2563 ชบ.2/eb/27/2563 ลว.2 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
34 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทล.3241 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ตอน 1 ระหว่าง กม.15+171 - กม.18+700 ปริมาณงาน 43,610 ตร.ม. 02/04/2563 ชบ.2/eb/26/2563 ลว.2 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
35 จ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.104+448 - กม.105+850 ปริมาณงาน 16,241 ตร.ม. 02/04/2563 ชบ.2/eb/25/2563 ลว.2 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
36 จ้างเหมาทำการเสิรมผิวแอสฟัลท์ ทล.3241 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ตอน 2 ระหว่าง กม.19+950 - กม.21+600 ปริมาณงาน 20,350 ตร.ม. 02/04/2563 ชบ.2/eb/24/2563 ลว.2 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
37 จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทล.3574 ตอน มาบปู - เขาน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.12+800 - กม.14+000 ปริมาณงาน 24,980 ตร.ม. 02/04/2563 ชบ.2/eb/22/2563 ลว.2 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
38 จ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแสฟัลท์ ทล.3574 ตอน มาบปู - เขาน้อย ระหว่าง กม.3+500 - กม.5+280 RTปริมาณงาน 17,805 ตร.ม. 02/04/2563 ชบ.2/eb/21/2563 ลว. 2 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
39 จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทล.3240 ตอน สำนักตะแบก - เขาไม้แก้ว ระหว่าง กม.15+700 - กม.18+100 ปริมาณงาน 29,150 ตร.ม. 02/04/2563 ชบ.2/eb/20/2563 ลว.2 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
40 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบปู - เขาน้อย ที่ กม.10+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 ชบ.2/eb/19/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
41 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบปู - เขาน้อย ระหว่าง กม.2+300 - กม.3+000(RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 ชบ.2/eb/18/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
42 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3144 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่าง กม.4+400 - กม.6+000 ปริมาณงาน 19,250 ตร.ม. 27/03/2563 ชบ.2/eb/17/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
43 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 3611 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านขวาทาง) ตอน 1 ที่ กม.4+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 ชบ.2/eb/16/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
44 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 1 ระหว่าง กม.120+650 - กม.122+826 ปริมาณงาน 13,950 ตร.ม. 27/03/2563 ชบ.2/eb/14/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
45 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3144 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่าง กม.2+700 - กม.3+900 ปริมาณงาน 14,150 ตร.ม. 27/03/2563 ชบ.2/eb/15/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 66 รายการ