f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง 17/05/2567 ชบ.2/eb/22/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายแขวงสูง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ที่ กม.121+600 และทางหลวงหมายเลข 36 ตอน กระทิงลาย - บ้านโป่ง ที่ กม.0+650 ปริมาณงาน 2 แห่ง (100 ตร.ม.) 23/04/2567 ชบ.2/eb/21/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายแขวงสูง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ที่ กม.50+455 ปริมาณงาน 1 แห่ง (148 ตร.ม.) 23/04/2567 ชบ.2/eb/20/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน สำนักตะแบก - เขาไม้แก้ว ระหว่าง กม.13+235 - กม.15+050 และกม.15+427 - กม.16+827 ปริมาณ 1 แห่ง (94 ต้น ) 23/04/2567 ชบ.2/eb/19/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา ) ตอน 2 ที่ กม.84+200 ปริมาณ 1 แห่ง (1,680 ตร.ม) 23/04/2567 ชบ.2/eb/18/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ตอน 2 ที่ กม.14+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2567 ชบ.2/eb/17/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ระหว่าง กม.16+820 - กม.19+595, กม.20+675 - กม.22+445ม กม.23+365 - กม.24+00 ปริมาณ 1 แห่ง (149 ต้น) 23/04/2567 ชบ.2/eb/16/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา) ระหว่าง 83+700 - 83+950, 87+550 - 88+100, 89+900 - 90+700, 90+900 - 92+300, 98+200 - 99+400, 99+800 - 100+700, 106+000 - 106+350 23/04/2567 ชบ.2/eb/15/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำงานค่าปรับปรุงที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง 22/04/2567 ชบ.2/eb/14/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พัทยา - พลูตาหลวง ที่ กม.171+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 ชบ.2/eb/13/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (500 เมตร) 18/04/2567 ชบ.2/eb/12/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 36 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+200 - กม.19+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,264 เมตร) 18/04/2567 ชบ.2/eb/10/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 1 ระหว่าง กม.11+684 - กม.19+144 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,950 เมตร) 18/04/2567 ชบ.2/eb/9/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ระหว่าง กม.5+440 - กม.6+000 และทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.6+000 - กม.10+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,570 เมตร) 18/04/2567 ชบ.2/eb/11/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 36 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ตอน 1 ระหว่าง กม.10+000 - กม.14+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,536 เมตร) 17/04/2567 ชบ.2/eb/5/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 176 รายการ