f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1726 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,920 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 428/35/62/68 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกน้ำ กับรถหมายเลข 25-6999-16-1 จำนวน 1 คัน 30/01/2562 428/งท/-/62/27 ลว. 30 ม.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถบดสั่นสะเทือน กับรถหมายเลข 31-6249-96-9 จำนวน 1 คัน 30/01/2562 428/งท/-/62/26 ลว. 30 ม.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกน้ำ กับรถหมายเลข 25-6185-91-8 จำนวน 1 คัน 30/01/2562 428/งท/-/62/25 ลว.30 ม.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1730 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/01/2562 428/60/62/66 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1731 จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด จำนวน 8 เครื่อง 29/01/2562 428/-/62/67 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1732 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/01/2562 428/60/62/65 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1733 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซล จำนวน 10,000ลิตร) จำนวน 1 รายการ 25/01/2562 428/35/62/64 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1734 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 25/01/2562 428/45/62/63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1735 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 25/01/2562 428/60/62/62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 428/60/62/60 ลว.22 ม.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1737 ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ประกาวดราคาจ้า่งเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.129+469 - กม.130+306 ปริมาณงาน 24,716 ตร.ม. 17/01/2562 ชบ.2/eb/26/2562 ลว.17 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พัทยา - บ้า่นฉาง ระหว่าง กม.154+825 - กม.156+773 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 17,250 ตร.ม. 17/01/2562 ชบ.2/eb/28/2562 ลว.17 ม.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2562 428/60/62/55 ลว.17 ม.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1740 จ้างเหมาทำความสะอาด ด้านข้างคอนกรีตบาริเออร์ ไหล่ทางด้านซ้าย และ ด้านขวา ไหล่ทางร่องกลางเกาะกลางซ้าย และ ขวา ทางหลวงหมายเลข 3701 และ 3702 ตอนควบคุม 0500ตอนทางต่างระดับคีรี – พัทยา ระหว่าง กม.80+144 – กม.116+500 ปริมาณงาน 141,424 ตร.ม. 18/01/2562 428/-/62/54 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1,726 ถึง 1,740 จาก 1,776 รายการ