f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 06/03/2562 428/45/62/104 ลว. 6 มี.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 06/03/2562 428/-/62/106 ลว.6 มี.ค.62 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1698 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,120 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 428/35/62/102 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1699 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร (กม.ย่อย ชนิดติดตั้งกับกำแพงคอนกรีตแบริเออร์ และ ป้าย กม. ย่อย ชนิดติดตั้งบริเวณเกาะกลาง) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน ควบคุม 0104 ตอน เนินผาสุข – มาบเอียง ระหว่าง กม.0+500 – กม.16+500 04/03/2562 428/-/62/98 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1700 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/03/2562 428/60/62/97 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1701 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/03/2562 428/60/62/101 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1702 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 04/03/2562 428/60/62/90 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1703 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/02/2562 428/60/62/88 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1704 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/02/2562 428/40/62/95 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1705 จ้างพิมพ์แผ่นป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ 27/02/2562 428/-/62/94 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1706 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวทล์ 100 แอมป์ จำนวน 2 ลูก รถหมายเลข 46-7024-16-0 27/02/2562 428/งท/30/62/40 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1707 ซื้อใบมีดรถเกลี่ย จำนวน 4 ใบ 21/02/2562 428/งท/30/62/34 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1708 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบไฮโดรลิค รถเกลี่ย หมายเลข 41-6068-96-3 21/02/2562 428/งท/-/62/33 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1709 จ้างเหมาบริการซ่อมกระจกหน้าพร้อมติดฟิลม์ รถยนต์บรรทุก ขนาด 4 ตัน กับรถหมายเลข 46-6468-05-4 21/02/2562 428/งท/-/62/30 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1710 จ้างเหมาบริการซ่อมซีนกระบอกไฮโดรลิคตัวขึ้นลงใบมีด รถเกลี่ย หมายเลข 41-6068-96-3 21/02/2562 428/งท/-/62/32 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1,696 ถึง 1,710 จาก 1,776 รายการ