f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1666 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ 10/07/2562 428/40/62/238 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 428/60/62/234 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 428/60/62/235 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อเพลิง(น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1920 ลิตร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 428/35/62/236 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2562 428/60/62/230 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการต โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 03/07/2562 428/45/62/231 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1672 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 01/07/2562 428/งท/30/62/70 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 28/06/2562 428/45/62/224 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 428/60/62/219 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/06/2562 428/60/62/226 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 428/60/62/225 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวทล์ 100 แอมป์ จำนวน 2 ลูก กับรถหมายเลข 74-6050-97-5 25/06/2562 428/งท/30/62/63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟกระพริบติดท้ายรถ 44 แบบ LED (2 หน้า/6 ช่อง) จำนวน 1 รายการ กับรถหมายเลข 44-20112-8563-08-5 25/06/2562 428/งท/30/62/64 ลว แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ กับรถหมายเลข 25-6185-91-8 25/06/2562 428/งท/30/62/65 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 21/06/2562 428/35/62/223 ลว. 21 มิ.ย. 2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1,666 ถึง 1,680 จาก 1,837 รายการ