f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ จำนวน 1 งาน 14/09/2566 428/40/66/278 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
152 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ จำนวน 1 งาน 12/09/2566 428/50/66/277 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
153 จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ รถปิคอัพหลังคาอลูมิเนียม หมายเลข44-0678-18-6 ยี่ห้อ NISSAN-NP300 NAVARA 12/09/2566 428/.?/-/66/84 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
154 จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ รถยนต์บรรทุก 4 ตัน หมาย 46-6912-14-2 ยี่ห้อ ISUZU-NPR75H 12/09/2566 428/งท/-/66/83 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/09/2566 428/60/66/276 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
156 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากกรณีอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 1ฒก - 5320 กรุงเทพฯ ชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บริเวณ ทล. 36 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ที่ กม.10+900 ร่องกลางด้านซ้ายทาง 08/09/2566 428/-/66/273 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
157 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากกรณีอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม-7466 จันทบุรีชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ที่ กม.130+000 เกาะกลางด้านซ้ายทาง 08/09/2566 428/-/66/271 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
158 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากกรณีอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 1ขข-9210 กรุงเทพฯ ชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บริเวณทางหลวงหมายเลข 331 ตอนพันเสด็จนอก - หนองปรือ ที่ กม.54+675 ด้านซ้ายทาง 08/09/2566 428/-/66/268 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
159 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย เพื่อทดแทนของเดิมที่เกิดจากอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 2ฒฮ - 9849 กรุงเทพฯ บริเวณทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ที่ กม.45+300 ไหล่ทางด้านขวาทางหลัก 08/09/2566 428/-/66/267 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
160 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากกรณีอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-9212 ระยอง ชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บริเวณทางหลวงหมายเลข 36 ตอนกระทิงลาย-บ้านโป่ง ที่ กม.3+674 ไหล่ทางด้านขวาทาง 08/09/2566 428/-/66/266 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
161 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากกรณีอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน จก-1652 ชลบุรี ชนคอนกรีตแบริเออร์ของทางราชการเสียหายทางหลวงหมายเลข 3 ตอนศรีราชา - พัทยา ที่ กม.130+400 จุดกลับรถ 08/09/2566 428/-/66/265 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
162 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากกรณีอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 3ฒท-4454 กรุงเทพฯ ชนป้ายเตือนแนวทางของทางราชการเสียหายทางหลวงหมายเลข 331 ตอนเนินผาสุข - มาบเอียง ที่ กม.15+500 ด้านซ้ายทาง 08/09/2566 428/-/66/264 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
163 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขม - 3138 ชลบุรี บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ที่ กม.110+700 ร่องกลางด้านขวาทาง 08/09/2566 428/-/66/263 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
164 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากกรณีอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 7กล-9416 กรุงเทพฯ ชนป้ายเตือนแนวทาง บริเวณทางหลวงหมายเลข 331 ตอนพันเสด็จนอก - หนองปรือ ที่ กม.50+500 (RAMP A) ด้านซ้ายทาง 08/09/2566 428/-/66/272 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
165 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากกรณีอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขท - 3654 ระยอง ชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บริเวณทางหลวงหมายเลข 36 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ที่ กม.19+160 ร่องกลางด้านซ้ายทาง 08/09/2566 428/-/66/270 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 151 ถึง 165 จาก 1,776 รายการ