f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 งาน 24/10/2566 428/45/67/4 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
137 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของหน่วยงานภายใน แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 เครื่อง 27/09/2566 428/-/66/294 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 26/09/2566 428/60/66/293 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/09/2566 428/60/66/290 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
140 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 25/09/2566 428/45/66/292 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
141 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,620 ลิตร 21/09/2566 428/35/66/288 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
142 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 1,088 ลิตร 20/09/2566 428/35/66/287 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
143 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/09/2566 428/45/66/286 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/09/2566 428/60/66/284 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 428/60/66/283 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
146 จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ รถปิคอัพหลังคาอลูมิเนียม หมายเลข 44-0260-17-8 ยี่ห้อ ISUZU-.TFR87 15/09/2566 428/งท/-/66/85 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
147 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2566 428/45/66/281 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2566 428/45/66/282 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
149 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/09/2566 428/60/66/280 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
150 เช่าเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถขุด และรถบรรทุกเทท้าย หกล้อ จำนวน 1 งาน 14/09/2566 428/-/66/279 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 136 ถึง 150 จาก 1,776 รายการ