f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 1 ที่ กม.100+237.760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 ชบ.2/eb/6/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
92 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล3 ตอนควบคุม0401 ตอนชลบุรี - ศรีราชา ตอน2 กม112+300 ปริมาณ 1งาน 12/11/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
93 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทล.3241 ตอนควบคุม 0101 ตอนศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ที่กม.6+568 ปริมาณ 1แห่ง 12/11/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล3241 ตอนควบคุม0102 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ระหว่าง กม.13+891 - กม.15+171 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 7,800 ตร.ม 12/11/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
95 จ้างเหมาทำงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 1 ที่ กม.113+250 - กม.115+550 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,260 ตร.ม. 11/11/2563 ชบ.2/eb/2/2564 ลว.11พ.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
96 ประกวดราคาจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประพกอบ ระดับชำนาญงาน(ระดับ1-2)หมวดทางหลวงบางละมุง แขวงทาหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี 1แห่ง 10/11/2563 ชบ.2/eb/1/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทล3 ตอนควบคุม0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 1 ระหว่าง กม113+250-กม115+550 เป็นช่วงๆปริมาณ4,260 ตร.ม 05/11/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
98 จ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) ม.บางละมุง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จำนวน1แห่ง 04/11/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) หมวดทางหลวงบางละมุง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 16/10/2563 ชบ2/eb/1/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
100 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0101 ตอนกระทิงลาย - บ้านโป่ง ระหว่าง กม.3+510 - กม.3+847 และ กม.3+873 - กม.4+200 ปริมาณงาน 5,312 ตร.ม. 19/05/2563 ชบ.2/eb/54/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
101 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบปู - เขาน้อย ที่ กม.6+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 ชบ.2/eb/47/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
102 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร โดยซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ทล.36 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ทล. 3573 ตอน อนุสาวรีย์ ร.6 - สถานีรถไฟแสมสาร ปริมาณงาน 4 แห่ง 08/04/2563 ชบ.2/eb/31/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
103 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางละมุง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี 1 หลัง 07/04/2563 ชบ.2/eb/46/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
104 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเขาคันทรง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี 1 หลัง 07/04/2563 ชบ.2/eb/45/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
105 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขาคันทรง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ.ชลบุรี 1 หลัง 07/04/2563 ชบ.2/eb/44/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 158 รายการ