f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 05/09/2566 428/40/66/254 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
92 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ไมโครโฟนห้องประชุม) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 05/09/2566 428/40/66/253 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 04/09/2566 428/40/66/248 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 04/09/2566 428/40/66/249 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/09/2566 428/60/66/247 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
96 ค่าเช่าเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถขุด และรถบรรทุกเทท้าย หกล้อ และน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมปฏิบัติงาน 31/08/2566 428/-/66/246 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
97 จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ รถบรรทุกติดเครน หมายเลข 74-6050-97-5 ยี่ห้อ ISUZU-FTR33H 24/08/2566 428/งท/-/66/80 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 22/08/2566 428/45/66/243 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 22/08/2566 428/60/66/242 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
100 จ้างเหมาทำงานตีเส้นจราจร ทล.3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ในเขตควบคุมของหมวดฯ บางละมุง และทล. 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา) ในเขตควบคุมของหมวดฯ เขาเขียว ปริมาณงาน 4 แห่ง (1,235 ตร.ม.) 11/08/2566 428/-/66/240 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
101 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 6,000 ลิตร 08/08/2566 428/35/66/236 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
102 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,930 ลิตร 07/08/2566 428/35/66/232 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 03/08/2566 428/45/66/231 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/08/2566 428/60/66/230 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 17/07/2566 428/40/66/220 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 472 รายการ