f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 ) 01/07/2565 ประจำไตรมาสที่ 3 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ งานเงินทุน ( เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ) 14/01/2565 65017214398 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ ( เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ) 14/01/2565 65017214293 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 16 ถึง 18 จาก 18 รายการ