แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 07/04/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 08/12/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protector) เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์เครือข่ายในภูมิภาค กรมทางหลวง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 04/11/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 18/08/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 18/08/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 02/08/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 02/07/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 15/10/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ (Fiber Optic) ระหว่างอาคารปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมทางหลวงในภูมิภาค เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 09/10/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conferece) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 25/09/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 42 รายการ