แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66060000238
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งทดแทนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 14,422,800.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 01/06/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ