แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 66059423660
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสุขุมวิท ชั้น 2 และชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 82,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 30/05/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ