วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการขายทอดตลาด 17/03/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
2 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ 14/12/2561 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ