f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 1 ระหว่าง กม.133+075 - กม.133+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.675 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0103 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ตอน 2 ระหว่าง กม.55+350 - กม.56+800 (LT,RT) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.450 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0102 ตอน สำนักตะแบก - เขาไม้แก้ว ระหว่าง กม.14+300 - กม.15+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+800 - กม.1+425 ปริมาณงาน 15,860 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.128+675 - กม.129+190 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.515 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0104 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+500 - กม.16+542 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ระหว่าง กม.81+020 - กม.83+715 ปริมาณงาน 1 แห่ง (78 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอนควบคุม 0102 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ระหว่าง กม.19+700 - กม.23+300 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (57 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอนควบคุม 0102 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ระหว่าง กม.19+700 - กม.23+300 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (57 ต้น) เปลี่ยนแปลงแผน
80 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0101 ตอน กระทิงลาย - บ้านโป่ง ระหว่าง กม.2+180 - กม.3+184 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 188 รายการ