f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 12/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ระหว่าง กม.4+525 - กม.6+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,990 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 12/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 3 (เดิม) ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา ตอน 3 (ใหม่) ระหว่าง กม.109+350 - กม.113+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (46,880 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 12/10/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู - เขาคันทรง ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+475 (RT), กม.5+663 - กม.6+030 ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,210 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 22/09/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ระหว่าง กม.2+300-กม.2+879 ปริมาณงาน 1 แห่ง (12,740 ตร.ม) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 22/09/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ระหว่างกม.18+700 - กม.19+950 , กม.21+860 - กม.22+563 ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณ 23,440ตร.ม) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 22/09/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 1 ระหว่าง กม.11+800 - กม.12+795 ปริมาณ 1 แห่ง (26,140) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 22/09/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 2 ระหว่าง กม.17+000 - กม.20+070 RT ปริมาณ 1 แห่ง (36,200ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 22/09/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู-เขาคันทรง ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+475 RT, กม.5+675 - กม.6+030 RT, กม.5+760 - กม.6+030 LT, ปริมาณ 1 แห่ง (12,170 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 22/09/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.3702 ตอนทางต่างระดับคีรี-พัทยา ตอน 3 (เดิม) ตอน ทางต่างระดับคีรี-ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน-พัทยา) ตอน 3 (ใหม่) ระหว่างกม.109+742 -กม.113+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42,760 ตร.ม) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 22/09/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.3702 ตอน 6 (เดิม) ตอน ทางต่างระดับคีรี-ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน-พัทยา) ตอน 6 (ใหม่) ระหว่างกม.88+807 -กม.92+740 ปริมาณ 1 แห่ง (43,340 ตร.ม) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 189 รายการ