f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
161 05/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.125+000 - กม.129+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
162 04/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอนสัตหีบ - เขาบายศรี ที่ กม.3+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
163 04/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3134 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกอ่างศิลา - เขาสามมุข ที่ กม.4+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
164 04/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าฯและไฟสัญญาณฯทล3ตอนศรีราชา-พัทยาระหว่างกม.133+000-กม.137+640ทล.36 ตอนบ้านโป่ง-มะขามคู่ระหว่างกม.14+600-กม.15+000ทล.36ตอนบ้านโป่ง-มะขามคู่ระหว่างกม.15+400-กม.16+000และทล.3573ตอนอนุสาวรีย์ ร.6-สถานีรถไฟแสมสารกม.0+000-กม.2+335ปริมาณ4แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
165 04/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการของแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
166 04/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานงานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
167 04/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบปู - เขาน้อย ที่ กม.10+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
168 03/03/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู - เขาน้อย ที่ กม.10+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
169 28/02/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3144 ตอน ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่าง กม.4+400-กม.6+000 ปริมาณงาน 19,250 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
170 28/02/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 1 ระหว่าง กม.120+650 - กม.122+826 ปริมาณงาน 13,950 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 161 ถึง 170 จาก 188 รายการ