f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอนทางต่างระดับคีรี - พัทยา ระหว่าง กม.101+200 - กม.101+201 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 ชบ.2/eb/20/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+550 ปริมาณงาน 40,070 ตร.ม. 25/11/2563 ชบ.2/eb/12/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 3 ระหว่าง กม.23+550 -กม.25+300 ปริมาณงาน 40,720 ตร.ม. 25/11/2563 ชบ.2/eb/17/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอนมาบปู - เขาคันทรง ระหว่าง กม 0+000 - กม 1+500 ปริมาณงาน 36,000 ตร.ม. 25/11/2563 ชบ.2/eb/13/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 3 ที่ กม.128+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 ชบ.2/eb/18/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.135+350 - กม.137+350 (RT) ปริมาณงาน 37,920 ตร.ม. 25/11/2563 ชบ.2/eb/9/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
97 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข3ตอนควบคุม0402ตอนศรีราชา-พัทยา ตอน3ระหว่างกม.130+550-กม.133+00(RT)ปริมาณงาน37,530ตร.ม. 25/11/2563 ชบ.2/eb/14/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ที่ กม.49+800 RTปริมาณ 1งาน 25/11/2563 ชบ.2/eb/21/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
99 งานจ้างเหมาทำงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3608 ตอนทางต่าระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง(ทางบริการด้านซ้ายทาง)ทางหลวงหมายเลข 3611 ตอนทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง(ทางบริการด้านขวาทาง)ระหว่าง กม.0+450 - กม.7+380 ปริมาณงาน 36,860 เมตร 25/11/2563 ชบ.2/eb/21/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 2 ระหว่าง กม 20+525 - กม 22+300 ปริมาณงาน 40,780 ตร.ม. 25/11/2563 ชบ.2/eb/16/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3144 ตอน ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่าง กม.9+000 - กม.10+290 ปริมาณงาน 14,190 ตร.ม. 25/11/2563 ชบ.2/eb/8/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
102 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 1 ระหว่าง กม 7+480 - กม 9+350 ปริมาณงาน 41,140 ตร.ม. 25/11/2563 ชบ.2/eb/10/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอนควบคุม 0102 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ระหว่าง กม.13+891 - กม.15+171 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 7,800 ตร.ม. 25/11/2563 ชบ.2/eb/6/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
104 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทล3 ตอนควบคุม 0401 ตอนชลบุรี - ศรีราชา ตอน 1 ระหว่าง กม.113+250 - กม.115+550 เป็นช่วงๆ ปริมาณ 4,260 ตร.ม 23/11/2563 ชบ.2/eb/2/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณแยกขนาดใหญ่ ทล3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 1 ที่กม.100+237.760 ปริมาณ 1งาน 23/11/2563 ชบ.2/eb/4/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 175 รายการ