f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอนทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 1 ที่ กม.102+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 ชบ.2/eb/31/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
77 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 3 ระหว่าง กม.94+929 - กม.103+760 และ กม.109+900 - กม.116+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 ชบ.2/eb/29/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
78 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 4 ระหว่าง กม.123+700 - กม.126+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 ชบ.2/eb/28/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
79 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 4 ระหว่าง กม.120+662 - กม.122+727 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 ชบ.2/eb/30/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
80 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3701,3702 ตอนควบคุม 0400 ตอนทางต่างระดับคีรี - พัทยา ที่ กม.103+014 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 ชบ.2/eb/27/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
81 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทล.3 ตอนศรีราชา - พัทยา ที่ กม.125+171.840 ทล.3608 ตอนทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านซ้ายทาง) ที่กม.4+574 ทล.3611 ตอนทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านขวาทาง) ที่กม.4+574 ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/11/2563 ชบ.2/eb/26/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
82 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงสะพานและท่อน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3701 , 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ที่ กม.103+014 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 ชบ.2/eb/27/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
83 งานจ้างเหมาทำงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทล. 3608 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านซ้ายทาง) ทล. 3611 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านขวาทาง) ระหว่าง กม.0+450-กม.7+380 ปริมาณงาน 76,860 เมตร 27/11/2563 ชบ.2/eb/24/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
84 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา ตอน 1 ระหว่างกม.134+550 - กม.136+700 (LT) ปริมาณงาน 26,650 ตร.ม. 27/11/2563 ชบ.2/eb/22/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
85 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล3 ตอนควบคุม 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่างกม.130+550 - กม.132+470(LT)ปริมาณงาน 27,500 ตร.ม 27/11/2563 ชบ.2/eb/25/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
86 งานจ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ทล.3134 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกอ่างศิลา - เขาสามมุข ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 3,246 ตัน 27/11/2563 ชบ.2/eb/23/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
87 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทล3241 ตอนควบคุม 0101 ตอนศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ กม.6+568 ปริมาณ 1 แห่ง 25/11/2563 ชบ.2/eb/7/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณแยกขนาดใหญ่ ทล3ตอน ศรีราชา-พัทยา ตอน2 ที่กม.124+847 ปริมาณงาน 1แห่ง 25/11/2563 ชบ.2/eb/15/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอนชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม 100+500 - กม 101+400 ปริมาณงาน 28,400 ตร.ม. 25/11/2563 ชบ.2/eb/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา ตอน 1 ที่ กม.124+362.420 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 ชบ.2/eb/19/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 175 รายการ