f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0500 ตอนท่างต่างระดับคีรี-พัทยา ระหว่าง กม.80+144 - กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2562 ชบ.2/eb/29/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
62 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลยานพาหนะ งานเงินทุน จำนวน 38 รายการ 25/02/2562 ชบ.2(งท)/1/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
63 ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ประกาวดราคาจ้า่งเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.129+469 - กม.130+306 ปริมาณงาน 24,716 ตร.ม. 17/01/2562 ชบ.2/eb/26/2562 ลว.17 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคัรี - พัทยา ระหว่างกม. 80+144-กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/12/2561 ชบ.2/eb/28/2562 ลว.19 ธ.ค.61 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพัทยา - บ้านฉาง ระหว่างกม.154+825-กม.156+773 (RT) ปริมาณงาน 17,250 ตร.ม. 19/12/2561 ชบ.2/eb/27/2562 ลว.19 ธ.ค.61 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา-พัทยา กม. 129+469-กม.130+306 ปริมาณงาน 24+716 ตร.ม. 19/12/2561 ชบ.2/eb/26/2562 ลว.19 ธ.ค. แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 61 ถึง 66 จาก 66 รายการ