f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ม.เขาคันทรง จำนวน 1 หลัง ทล.331 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ที่ กม.49+700 13/04/2563 ชบ.2/eb/44/2563 ลว.13 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
17 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอนสัตหีบ - เขาบายศรี ระหว่าง กม.5+300 - กม.6+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 ชบ.2/eb/37/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
18 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0102 ตอนบ้านโป่ง - มะขามคู่ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+400 - กม.13+690 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 ชบ.2/eb/38/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
19 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0102 ตอนบ้านโป่ง - มะขามคู่ ตอน 4 ระหว่าง กม.15+240 - กม.16+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 ชบ.2/eb/36/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
20 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3134 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกอ่างศิลา - เขาสามมุข ที่ กม.4+350( ปริมาณงาน 1 แห่ง) 09/04/2563 ชบ.2/eb/34/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
21 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ที่ กม.3+010 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 09/04/2563 ชบ.2/eb/32/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
22 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3134 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกอ่างศิลา - เขาสามมุข ที่ กม.4+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ชบ.2/eb/34/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
23 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 3 ระหว่าง กม.80+144 - กม.116+544 กม.120+622 - กม.122+826 กม.124+672 - กม.125+083 กม.125+135 - กม.125+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ชบ.2/eb/33/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
24 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ที่ กม.3+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ชบ.2/eb/32/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
25 จ้างเหมาทำการปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทล.3611 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านขวาทาง) ตอน 1 ที่ กม.4+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ชบ.2/eb/16/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
26 ติดตั้งราวกันอันตราย ทล.331 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ระหว่าง กม.1+800 - กม.3+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ชบ.2/eb/30/2563 ลว.8 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
27 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.3 ตอน ศรีราชา - พัทยา , ทล.36 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ , ทล.3573 ตอน อนุสาวรีย์ ร.6 - สถานีรถไฟแสมสาร 09/04/2563 ชบ.2/eb/31/2563 ลว.8 เม.ย.63 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
28 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร โดยซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ทล.36 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ทล. 3573 ตอน อนุสาวรีย์ ร.6 - สถานีรถไฟแสมสาร ปริมาณงาน 4 แห่ง 08/04/2563 ชบ.2/eb/31/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
29 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ตอน 2 ระหว่าง กม.1+800 - กม.3+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 ชบ.2/eb/30/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
30 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอนควบคุม 0102 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ตอน 1 ระหว่าง กม.22+800 - กม.27+000 ปริมาณงาน 51,480 ตร.ม. 02/04/2563 ชบ.2/eb/23/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 66 รายการ