f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 รายการ 27/02/2567 428/60/67/97 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
107 จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ กับรถหมายเลข 46-6912-14-2 ยี่ห้อ ISUZU-NPR75H 23/02/2567 428/งท/-/67/44 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/02/2567 428/60/67/96 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
109 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ทำความสะอาดห้องน้ำบริเวณจุดพักรถริมทาง ใน ทล.331 ในเขตควบคุมของหมวดฯ เขาคันทรง แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 21/02/2567 428/50/67/95 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
110 จ้างเหมาติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.119+500 - กม.137+640 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ปริมาณงาน 364 แห่ง ในเขตควบคุม หมวดฯ บางละมุง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 20/02/2567 428/-/67/94 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
111 จ้างเหมาตัดหญ้าและเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ทล.3 ทล.36 ในเขตควบคุมของหมวดฯ บางละมุง , ทล.331 ทล.3701 และทล. 3702 ในเขตควบคุมของหมวดฯ เขาเขียว แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 ปริมาณงาน 400,344 ตร.ม. 19/02/2567 428/-/67/91 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
112 จ้างเหมาทำงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.96+890 - กม.97+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/02/2567 428/-/67/92 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 19/02/2567 428/45/67/90 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/02/2567 428/60/67/89 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
115 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 10,000 ลิตร 12/02/2567 428/35/67/88 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
116 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทางที่ควบคุม ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0103 ตอนพันเสด็จนอก - หนองปรือ ระหว่าง กม.49+080 - กม.49+780 ปริมาณงาน 7 แห่ง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขาคันทรง แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 12/02/2567 428/-/67/87 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 06/02/2567 428/60/67/86 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 06/02/2567 428/60/67/85 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
119 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,940 ลิตร 06/02/2567 428/35/67/84 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
120 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ประจำเดือน มกราคม 2567 01/02/2567 428/-/67/83 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,837 รายการ