f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ประจำเดือน ตุลาคม 02/11/2566 428/-/67/19 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
77 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 02/11/2566 428/-/67/19 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/11/2566 428/60/67/16 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/10/2566 428/60/67/13 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
80 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 26/10/2566 428/45/67/10 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/10/2566 428/60/67/12 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
82 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่องยนต์) จำนวน 1 รายการ 26/10/2566 428/35/67/11 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 25/10/2566 428/60/67/8 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 25/10/2566 428/60/67/7 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
85 จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง 24/10/2566 428/-/67/6 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
86 จ้างเหมาตัดหญ้า ในสายทางที่ควบคุม และเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ทล.36, ทล.331, ทล.3701, ทล.3702 ในเขตควบคุมของหมวดฯ เขาไม้แก้ว และหมวดฯ เขาเขียว ปริมาณงาน 472,885 ตร.ม. 24/10/2566 428/-/67/5 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
87 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 10,000 ลิตร 16/10/2566 428/35/67/1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
88 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทางที่ควบคุม อล.331 ตอนควบคุม 0104 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ระหว่าง กม.11+100 - กม.14+500 และ กม.15+500 - กม.16+100 ปริมาณงาน 6 แห่ง ในเขตควบคุมของหมวดเขาเขียว แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 18/12/2566 428/-/67/59 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/11/2566 428/60/67/32 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 งาน 24/10/2566 428/45/67/4 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,730 รายการ