f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/11/2566 428/60/67/29 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
62 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ที่ กม.11+590 - กม.12+360 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 175 ตารางเมตร 13/11/2566 428/-/67/28 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 13/11/2566 428/45/67/26 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/11/2566 428/60/67/27 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/11/2566 428/60/67/25 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/11/2566 428/60/67/24 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/11/2566 428/60/67/23 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
68 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 10/11/2566 428/งท/30/67/4 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
69 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 10/11/2566 428/งท/30/67/2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
70 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 09/11/2566 428/งท/30/67/1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
71 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 10,000 ลิตร 09/11/2566 428/35/67/22 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 09/11/2566 428/60/67/21 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
73 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊วโซฮอล์ 95) จำนวน 2,040 ลิตร 03/11/2566 428/35/67/20 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ 02/11/2566 428/60/67/17 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
75 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 02/11/2566 428/70/67/18 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,730 รายการ