f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 29/11/2566 428/งท/30/67/13 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
47 จ้างเหมาจัดหญ้า และเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ทล.3 ระหว่าง กม.123+000 - กม.134+000 และ ทล.36 ระหว่าง กม.1+000 - กม.10+000 ปริมาณงาน 141,360 ตร.ม. 27/11/2566 428/-/67/43 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
48 จ้างเหมาตัดหญ้า และเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมทิ้ง ทล.3 ระหว่าง กม.97+300 - กม.103+760, กม.109+900 - กม.112+000 และ กม.112+680 - กม.116+000 ทล.3144 ระหว่าง กม.2+700 - กม.19+177 ทล.3241 ระหว่าง กม.2+050 - กม.14+000 ทล.3576 ระหว่าง กม.0+005 - กม.1+250 27/11/2566 428/-/67/44 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
49 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 24/11/2566 428/งท/30/67/12 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
50 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 24/11/2566 428/งท/30/67/11 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
51 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซล) จำนวน 10,000 ลิตร 23/11/2566 428/35/67/40 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 22/11/2566 428/40/67/39 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 22/11/2566 428/45/67/38 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
54 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 22/11/2566 428/งท/30/67/9 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/11/2566 428/60/67/36 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
56 จ้างเหมาทำงานป้ายจราจรโดยผลิตและติดตั้งป้ายเตือนทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 ตอนพันเสด็จนอก - หนองปรือ กม.54+600 - กม.56+400 ปริมาณงาน 7.20 ตร.ม ในพื้นที่ควบคุมของ หมวดฯ เขาคันทรง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 21/11/2566 428/-/67/35 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/11/2566 426/60/67/34 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ 16/11/2566 428/60/67/33 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/11/2566 428/60/67/30 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
60 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 16/11/2566 428/70/67/31 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,730 รายการ